Het leveren van kwalitatieve en professionele zorg staat voorop bij het Stampershuis. Sinds mei 2016 zijn wij om die reden HKZ gekwalificeerd.

Het HKZ keurmerk staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een dergelijk systeem heeft een organisatie als het Stampershuis nodig om op een doelmatige manier te werken binnen de organisatie om goede zorg en diensten te leveren waar de cliënten over tevreden zijn. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het geeft aan dat het Stampershuis het werk zodanig heeft georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij het vertrekpunt.


Inspectie voor de Gezondheidszorg

Met regelmaat brengt de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie SZW (arbeidsinspectie) een bezoek aan het Stampershuis. Deze bezoeken hebben als doel om nader kennis te maken met de stichting en om na te gaan of er wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. 

Download hieronder de volledige rapporten.

Klik hier om het bestand 2013244 brief en vastgesteld rapport inspectiebezoek.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand Vastgestelde briefrapport inspectiebezoek 06-11-2020.pdf te downloaden.