Stichting Stampershuis

Stichting Stampershuis is een particuliere kleinschalige woonvorm en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. De woonlocatie is gevestigd in de Oude Pastorie van Stampersgat, gemeente Halderberge (NB). Hier wordt sinds de oplevering op 28 april 2011 24-uurszorg, ondersteuning en begeleiding geleverd. De dagbesteding is in maart 2015 verschoven van de woonlocatie naar het zorgcentrum van Stampersgat. Hier huurt de stichting vijf dagen per week een ruimte. De dagbesteding is daardoor ook toegankelijk geworden voor mensen die niet bij de stichting wonen.


Samen, daar draait het bij ons om…

Goed zijn in de geleverde zorg en begeleiding is van belang, maar ook innovatief en onderscheidend zijn staat voorop. In alles wat wij doen neemt het woord ”samen” een belangrijke plaats in. Samen wonen, samen werken, samen eten, samen praten (ook samen met ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers), samen spelen, samen lachen en huilen. Wij zien onze bezigheden als een grote uitdaging en zijn gemotiveerd om er samen iets van te maken.


Samenwerkingspartners

Stichting Stampershuis is zich er van bewust dat goede zorg in een kleinschalige omgeving alleen geleverd kan worden door samen te werken met andere organisaties. Om de medezeggenschap binnen de woonvorm te verbeteren heeft de stichting overeenkomsten afgesloten met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. Tevens is er een overeenkomst afgesloten met een onafhankelijk onderzoeksbureau dat één keer in de drie jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Lees hierover meer onder de kopjes medezeggenschap en klachtenregeling. Op medisch gebied is er samenwerking met een AVG-arts, gedragskundige, diëtiste, logopediste, thuiszorgorganisatie, en de apotheek.


Team

Voor onze doelgroep is het met oog op de structuur die zij behoeven van groot belang dat zij dagelijks dezelfde gezichten zien. Stichting Stampershuis werkt met een klein team van vast personeel, aangevuld door leerlingen uit het middelbaar beroeps onderwijs en vrijwilligers welke wordt aangestuurd door zorgmanager Astrid UijtdeHaag. Zij is verantwoordelijk voor de directe zorg die geleverd wordt aan de cliënten. Tevens onderhoudt zij het contact met samenwerkingspartners en wettelijk vertegenwoordigers. Lewiesa Geurink is aangesteld als bestuurder-directeur en is hoofdverantwoordelijke voor de algemene dagelijkse gang van zaken, zoals personeelszaken, financiën en beleidswerk.