Spacer

Dagbesteding

In 2014 is de stichting dagbesteding gaan leveren aan interne en externe cliënten op de woonlocatie. Vanaf maart 2015 wordt deze dagbesteding geleverd vanaf een aparte locatie. Vijf dagen is deze dagbesteding toegankelijk voor iedereen die past binnen de doelgroep. Vervoer van en naar de locatie is in overleg ook mogelijk.

Het dagprogramma wordt weloverwogen opgebouwd en bestaat uit creatieve en een actieve activiteiten. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënten en ook wordt er tijd ingepland voor rust. Er wordt thema gericht gewerkt. Onder activiteiten die veelal terugkeren behoren: schilderen, knutselen, koken, muziek maken, samenspel, kleine huishoudelijke taken, fietsen en wandelen.

De cliënten kopen de zorg in met hun PGB, hiervoor is in het bijzonder gekozen om flexibiliteit en keuzevrijheid te behouden. De cliënt heeft met het PGB zelf beheer over het toegekende budget voor de zorg die hij/zij nodig heeft en de kwaliteit van de geleverde zorg en begeleiding. Cliënten dienen een indicatie te hebben voor begeleiding in groep (ZZP VG 4 t/m 7) of komen daarvoor in aanmerking. De stichting kan de wettelijk vertegenwoordigers begeleiden bij het aanvragen van een PGB of bij het omzetten van Zorg in Natura (ZIN) naar PGB.