Spacer

Vrienden & Werk

Sponsoren & Fondsen

Hoewel de overheid de komst van dit soort kleinschalige zorg initiatieven omarmt, stelt zij hiervoor onvoldoende financiële middelen ter beschikking. Zo bestaan voor de inrichting van de gezamenlijke ruimten geen reguliere financieringsbronnen. Daarnaast willen wij de cliënten van het Stampershuis naast reguliere zorgproducten zoals wonen, dagbesteding, etc. extra plezier in de vrije tijd geven, denk daarbij aan samen uitstapjes maken of een keer gaan zwemmen. Ook worden bepaalde vormen van zorg helaas niet vergoed, maar kan juist die zorg het leven van de cliënten sterk verbeteren. 

Gelukkig zetten veel mensen zich al lang in voor mensen met een verstandelijke beperking. Omdat ze familie zijn, vrijwilligerswerk doen, gewoon rustig eens een praatje maken of iemand even helpen in de supermarkt. Het Stampershuis probeert bijzondere dingen mogelijk te maken, die meestal één vriend alleen niet voor elkaar kan krijgen. Om dat te doen hebben we uw hulp nodig. Wil je de Stichting steunen, dan kan dit met een eenmalige bijdrage of met een periodiek bedrag. 

Voor nu kunt u uw bijdrage storten op NL89 RABO 0160 1752 32 t.n.v. Stichting Stampershuis

We zijn druk bezig met het oprichten van een aparte ANBI stichting om het ontvangen van donaties financieel aantrekkelijker te maken. Mocht u interesse hebben in deelname aan het bestuur van deze nieuw op te richten stichting, of tips of ideeën hebben kunt u contact opnemen met het bestuur. 

Uw hulp draagt niet alleen bij aan de realisatie van dit project, maar ook aan het zelfstandig volwaardig en in vrijheid kunnen wonen en leven van acht mensen met een verstandelijke beperking in het hart van de gemeenschap! Namens alle bewoners van Het Stampershuis en het team: HARTELIJK BEDANKT!


Werken & Stage

Kom jij ons team versterken? Wij zijn op zoek naar iemand, het liefst met ervaring in de gehandicaptenzorg, die rond de 20 uur (in afstemming) per week beschikbaar is om te werken op onze woning. Voor meer informatie over de vacature verwijzen we je door naar; https://nl.indeed.com/m/viewjob?jk=bad5a1bfac4584d2...

Voor stage mogelijkheden kun je contact opnemen met Lewiesa Geurink via directie@stampershuis.nl


Vrijwilligers

Met een klein team van medewerkers geven wij onze cliënten de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben. Echter zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om onze cliënten voldoende zeggenschap te laten hebben en houden over hun leven. Voor hen, en voor ieder ander, betekent kwaliteit van het leven het aangaan en onderhouden van (vriendschappelijke) relaties, zelf keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen en zelfstandig dingen kunnen ondernemen.

Om hen hierbij te helpen stellen onze cliënten uw fysieke inzet van harte op prijs door gezelschap te bieden door middel van de organisatie van uitstapje zoals wandelen, fietsen, zwemmen e.d.; het aanbieden van gepaste dagactiviteiten; ondersteuning te bieden op het gebied van vervoer; of, door in de huishouding te helpen.

Op dit moment zijn we actief op zoek naar een vrijwilliger die wat klusjes in en rondom de locaties wilt oppakken of iemand die graag meehelpt in de tuin. Neem contact met ons op als u interesse heeft.