Spacer

Wij verwelkomen…

Enthousiaste, vrolijke volwassenen met een lichte tot middelernstige verstandelijke (mentale leeftijd tussen 3 en 6 jaar) en/of meervoudige beperking welke 24-uurstoezicht behoevend zijn. Gekozen is voor een verticale leeftijdsopbouw, zodat mensen van diverse leeftijden terecht kunnen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in sekse, etnische afkomst of geloofsovertuiging. De cliënten zijn voor de ondersteuning, begeleiding en zorg aangewezen op een Persoons Gebonden Budget (PGB); de Stichting kan de toekomstige cliënten adviseren met een makkelijke omzetting van ZIN naar PGB of bij het aanvragen van een PGB budget of indicatie.

De mate van toezicht zal worden toegespitst op de zorgzwaarte, individuele gezondheidsrisico's en specifieke situaties en wensen van de cliënten. De samenstelling van de groep is zeer belangrijk. De aard van de beperking mag geen belemmeringen opleveren voor de andere cliënten. Bij de groepssamenstelling wordt gelet op zelfstandigheid, sociale redzaamheid, zelfredzaamheid en eventuele speciale hulpvragen. Aandoeningen als o.a. epilepsie, diabetes, andere gezondheidsproblemen die met medicatie onder controle blijven, zijn in principe geen belemmering. De overeenkomsten, maar vooral ook de verschillen moeten voor een stimulerende cohesie zorgen tussen de cliënten.

Op de woonlocatie zijn nieuwe aanmeldingen welkom!

Op de woonlocatie is één kamer vrij. Deze kamer is voorzien van een wastafel en televisie aansluiting. Voor verdere vragen hierover kunt u met ons contact opnemen. U kunt ons ook altijd benaderen met vragen betreft wachttijden en de aanmeldingsprocedure in het algemeen.