Missie en visie

Missie

Stichting Stampershuis is een 24 uurs zorg biedende kleinschalige organisatie actief in de regio Midden- en West Brabant. Het Stampershuis wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, autisme of/en lichamelijke handicap of met een symptomatologie die vergelijkbaar is met deze doelgroep en die daarom baat hebben bij ons brede, maatschappelijk geïntegreerde en individueel gerichte zorgaanbod (o.a. wonen, logeren, zinvolle dagbesteding). Stichting Stampershuis stelt haar cliënten in de gelegenheid om de regie te behouden over de invulling van zijn/haar leven. Daarbij doen wij een beroep op de eigen mogelijkheden van de cliënten, terwijl wij rekening houden met hun beperkingen. Met een klein vast team van competente medewerkers zetten wij ons in om alle vormen van ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van de cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Ten allen tijden gaat dit in goed overleg met de cliënt zelf en/of zijn/haar familieleden / wettelijk vertegenwoordigers en komt tot uitdrukking in de keuzemogelijkheden in het dagelijkse leven. De sociale kaart is in beeld gebracht en wordt benut, er wordt gewerkt aan het behoud van netwerken met familieleden, buurtbewoners, verwijzende instanties en samenwerkingspartners zodat onze cliënten zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Respectvolle bejegening, wederzijds respect, vertrouwen, persoonlijke aandacht, deskundigheid, comfort en veiligheid zijn belangrijke kernwaarden die ervoor zorgen dat de cliënt de omgeving als vertrouwd ervaart.


Visie

Mensen met een beperking maken net als iedereen deel uit van de samenleving. Ook zij hebben recht op een gewoon leven, waarin zij hun verlangens en hun rechten kunnen laten gelden. Het is onze visie dat door de juiste omstandigheden en randvoorwaarden te creëren, een optimale omgeving ontstaat, waarin een cliënt met de professionele ondersteuning van zijn/haar begeleiders, tot een optimale invulling van zijn of haar persoonlijke woon- en/of leefsituatie kan komen. Daarom staat bij het Stampershuis de cliënt met zijn of haar persoonlijke situatie centraal en is zijn of haar optimale beleving en tevredenheid ons hoogste doel. De cliënten hebben een te respecteren eigen wil, eigen verlangens en eigen wensen. Werknemers van het Stampershuis zijn bij uitstek gehouden dat respect te tonen. Het Stampershuis wil zich onderscheiden door een positieve familiecultuur waarbij men elkaar kent, waar cliënten zich gelukkig voelen in een vertrouwde en warme omgeving en waarbij welzijn en zorg geïntegreerd wordt aangeboden door professionals die de cliënten door en door kennen.