Klachtenregeling

Klachtenfunctionaris

Wanneer een cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger ontevreden is over de zorg- en dienstverlening en/of bejegening of in dat kader ergens niet mee eens is kan dit in eerste instantie besproken worden met de zorgmanager, directie of indien van toepassing met de medewerker op wie de ontevredenheid betrekking heeft. Vaak is dat de snelste en beste manier om tot een oplossing te komen. Indien de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger het moeilijk vindt om het zelf rechtstreeks te bespreken met bovengenoemde personen, dan is er ook nog een mogelijkheid om daar met de klachtenfunctionaris over te praten. De klachtenfunctionaris is iemand die onafhankelijk is en los van de stichting staat. Hij luistert, adviseert en bemiddelt bij het oplossen van het probleem. De wettelijk vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met de klachtenfunctionaris via onderstaande gegevens:


Klachtenfunctionaris:

Johan Van Gils
j_van_gils@ziggo.nl


Een brief kan gestuurd worden naar:     

Klachtenfunctionaris
t.a.v. J. van Gils
Schotenstraat 19
4844 EE Terheijden


Geschillencommissie

Indien de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger niet tevreden is met de manier waarop binnen de stichting met de ontevredenheid of klacht wordt omgegaan, kan een formele klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De klachtenfunctionaris kan de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger ondersteunen bij het indienen van een formele klacht. Het doel van deze geschillencommissie is het onafhankelijk behandelen van een klacht en het doen van een uitspraak over de gegrondheid van een klacht. Hierover brengt de geschillencommissie een advies uit aan de zorgaanbieder, klager en beklaagde. De wettelijk vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met de geschillencommissie via onderstaande gegevens:


Geschillencommissie:

De Geschillencommissie Zorg algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoon: 070 310 5380
Website: www.degeschillencommissiezorg.nl


Door onderstaande folder te downloaden kunt u meer informatie lezen over de klachtenregeling binnen het Stampershuis.

Klik hier om het bestand Folder klachtenregeling voor clienten en wettelijk vertegenwoordigers.pdf te downloaden.